AMD Catalyst Install Manager 8.0.915

AMD Catalyst Install Manager 8.0.915

Advanced Micro Devices, Inc. – Freeware – iOS Windows
ra khỏi 132 phiếu
The AMD chất xúc tác ™ kiểm soát Trung tâm đã được thiết kế từ mặt đất lên đến cung cấp cho bạn một ổn định, đáng tin cậy kinh nghiệm và cũng cho phép bạn kiểm soát mọi khía cạnh của GPU của bạn một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Một cách nhanh chóng và dễ dàng thêm và đặt cấu hình các hiển thị bổ sung cho GPU của bạn
Làm cho trò chơi của bạn trông tốt hơn và chạy nhanh hơn
Nâng cao chất lượng phát lại phim và nội dung video trực tuyến của bạn
Mở khóa mới hiệu suất, tính năng và cải tiến với mỗi bản phát hành trình điều khiển

Tổng quan

AMD Catalyst Install Manager là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Advanced Micro Devices, Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 9.519 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của AMD Catalyst Install Manager là 8.0.916.0, phát hành vào ngày 11/02/2015. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 04/05/2012. Phiên bản phổ biến nhất là 8.0.916.0, được sử dụng bởi 45 % trong tất cả các cài đặt.

AMD Catalyst Install Manager đã chạy trên hệ điều hành sau: iOS/Windows.

Người sử dụng của AMD Catalyst Install Manager đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho AMD Catalyst Install Manager!

Cài đặt

người sử dụng 9.519 UpdateStar có AMD Catalyst Install Manager cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại